ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564
09 เม.ย. 64 ปิดภาคเรียนที่ 2/2563
01 เม.ย. 64 ถึง 05 เม.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
30 มี.ค. 64 ถึง 01 เม.ย. 64 ประกวดโครงงาน ประจำปีการศึกษา 2563
24 มี.ค. 64 สอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
18 มี.ค. 64 สอบ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
01 ก.พ. 64 เปิดเรียน 2/2563
24 ธ.ค. 63 ถึง 08 ม.ค. 64 หยุดกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
22 ธ.ค. 63 กิจกรรมเนื่องในวันคริสต์มาส
11 ธ.ค. 63 วันหยุดกรณีพิเศษ
30 พ.ย. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
13 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 1/2563
11 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบกลางภาค 1/2563
24 ก.ค. 63 พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
29 มิ.ย. 63 กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
27 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
สวมใส่หน้ากากก่อนเข้าร่วมประชุม
24 มิ.ย. 63 เข้ารับการตรวจเยี่ยม จาก สพป.ปทุมธานี เขต 1
17 มี.ค. 63 ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
10 มี.ค. 63 ถึง 12 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
09 มี.ค. 63 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
05 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบ Las ประจำปีการศึกษา 2562
04 มี.ค. 63 สอบ nt ประจำปีการศึกษา 2562
01 ก.พ. 63 สอบ O-net ป.6
16 ม.ค. 63 วันครู ประจำปี 2563
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
24 ธ.ค. 62 ถึง 25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส
17 พ.ย. 62 การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2-2562
14 พ.ย. 62 ถึง 15 พ.ย. 62 กิจกรรมธรรมศึกษาและทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562
11 พ.ย. 62 กิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
08 ต.ค. 62 ถึง 09 ต.ค. 62 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาศึกษาดูงาน จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
29 ก.ย. 62 งานเกษียณครู ปีการศึกษา 2562
อาคารโดมอเนกประสงค์/กลางวัน
25 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1-2562
09 ส.ค. 62 กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
05 ส.ค. 62 ถึง 06 ส.ค. 62 งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
โรงเรียนวัดป่างิ้ว/เครื่องแบบลูกเสือ
05 ส.ค. 62 ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
02 ส.ค. 62 ศึกษาธรรม
นักเรียนชั้นป.4และป.6
01 ส.ค. 62 กิจกรรมธรรมสอนหนู
ห้องประชุม/นักเรียนระดับชั้น อ.1-ป.3
31 ก.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการ งานวิชาการ กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษาที่ 5
ห้องประชุมโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)/ช่วงบ่าย
30 ก.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
ชุดไทย
26 ก.ค. 62 พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
27 มิ.ย. 62 พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
13 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
05 มิ.ย. 62 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
03 มิ.ย. 62 พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
31 พ.ค. 62 กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
31 พ.ค. 62 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
12 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
02 ก.พ. 62 การสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบึงเขาย้อน/ชุดนักเรียน สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
16 ม.ค. 62 กิจกรรมวันครู
โรงเรียนคลองสอง/ชุดผ้าไทย
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
11 ม.ค. 62 กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
10 ส.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

02 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มเครือข่ายที่ 5

โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์
26 ก.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

อาคารอเนกประสงค์/เสื้อเหลือง,ชุดเครื่องแบบนักเรียน
26 ก.ค. 61 กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
05 ก.ค. 61 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2561
เครื่องแบบลูกเสือ - เนตรนารี
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่
ลานอเนกประสงค์/ชุดแบบไทย
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ลานอเนกประสงค์/เสื้อขาว/ชุดนักเรียน
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู 2561
25 พ.ค. 61 ต้อนรับผู้อำนวยการจารุชา สมศรี
ห้องประชุม
13 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
31 มี.ค. 61 ถึง 15 พ.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ 2/2560
30 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ
10.00 น. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6
13.00 น. ประชุมครูสรุปงาน วานแผนปี 2561
23 มี.ค. 61 โครงการพัฒนาฯของกลุ่มเครือข่ายที่ 5
โรงเรียนวัดตะวันเรือง
19 มี.ค. 61 ถึง 20 มี.ค. 61 สอบวัดผลการศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
15 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 สอบวัดผลการศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อนุบาล 2-3
09 มี.ค. 61 ถึง 10 มี.ค. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนคลองห้า / ชุดลูกเสือ-เนตรนารี
07 มี.ค. 61 สอบ NT ประจำปีการศึกษา 2560
27 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 การแข่งขันกีฑาประจำปี 2560 กลุ่มเครือข่ายที่ 5
สนามกีฬา ม.ราชมงคล ธัญบุรี/ชุดกีฬา
14 ก.พ. 61 ถึง 16 ก.พ. 61 ถ่ายรูปนักกีฬากีฑา
16 ม.ค. 61 กิจกรรมวันครูแห่งชาติ
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม / ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
30 ธ.ค. 60 ถึง 02 ม.ค. 61 หยุดปีใหม่
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส 2017
23 พ.ย. 60 พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
โรงเรียนคลองห้า/เครื่องแบบลูกเสือ
20 พ.ย. 60 ถึง 24 พ.ย. 60 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ "ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 "
15 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 กิจกรรมค่ายลูกเสือ "ค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด" ประจำปี 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "ค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด" ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560
ณ ค่ายลูกเสืออิทธิณัฐ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
ค่ายอิทธิณัฐ จังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
05 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 สอบวัดผลการศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 1/2560
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ) / ชุดนักเรียน
06 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายที่ 5
โรงเรียนบึงเขาย้อน
30 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 รายงานผลการประเมินการอ่าน-เขียนครั้งที่ 2 ผ่านระบบ E-MES
24 ส.ค. 60 ถึง 29 ส.ค. 60 การประเมินการอ่าน - เขียนครั้งที่ 2 ผ่านระบบ E-MES
11 ส.ค. 60 กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
อาคารโดม / ชุดปกติขาวหรือชุดสุภาพโทนฟ้า
08 ส.ค. 60 ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
28 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26 ก.ค. 60 ถึง 27 ก.ค. 60 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายฯ ที่ 5
07 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
30 มิ.ย. 60 การประชุมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มเครือข่าย
29 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 รายงานผลการประเมินการอ่าน-เขียนครั้งที่ 1 ผ่านระบบ E-MES
26 มิ.ย. 60 ถึง 28 มิ.ย. 60 การประเมินการอ่าน - เขียนครั้งที่ 1 ผ่านระบบ E-MES
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู
อาคารโดมอเนกประสงค์/ชุดนักเรียน