ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสร้างสรรค์คนดี
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 64
ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 64
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (K5 STEP)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 64
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 63
ตารางสอนนักเรียน 1/2563
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 63
โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล-เรื่อง ใบไม้แปลงร่าง
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63
โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล-เรื่อง ไอศกรีม
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 63
รางวัลระดับเหรียญเงิน การประเมินคุณภาพผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 63
คู่มือการส่งนักเรียนระดับชั้น อนุบาล
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
คู่มือการส่งนักเรียนระดับชั้น อนุบาล (กรณีมีฝนตก)
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
คู่มือการส่งนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
คู่มือการรับนักเรียนระดับชั้น อนุบาล
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
คู่มือการรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 63
แจ้งหยุดเรียนครึ่งวัน
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 62
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 62
ตารางเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 62
ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับภาคกลางและตะวันออก ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 62
ผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ฯ ครั้งที่ 68
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 61
แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 61