คณะผู้บริหาร

นางสาวจารุชา สมศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา