ประถมศึกษา

นางสาวปาริชาติ ประเดิมวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้าประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0-2902-7637