กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุรวุฒิ ภิรมย์ราช
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมงคล ปิ่นงาม
ครูอัตราจ้าง