กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกรินทร เกิดผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 087-507-2347

นางสาวกชมน ผลสินธุ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 089-131-9304
อีเมล์ : Kotchamonphonsin7437@gmail.com