กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกรินทร เกิดผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกชมน ผลสินธุ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1