งานประกันคุณภาพภายใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 61-64
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 602.65 KB
แบบรายงานประเมินตนเอง SAR (สถานศึกษา) ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.59 MB
แบบรายงานประเมินตนเอง SAR (สถานศึกษา) ปีการศึกษา 2562
แบบรายงานประเมินตนเอง SAR (สถานศึกษา) ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB
แผนปฏิบัติการ (รายละเอียดโครงการ) ปีการศึกษา 2563
แผนปฏิบัติการประจำปี  (รายละเอียดโครงการ)  ปีการศึกษา 2563 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 725.7 KB
แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ปีการศึกษา 2562
แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 745.92 KB
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรม 2562
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ 2562
แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแนววิถีพุทธ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมประกวดโครงงาน 2562
แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมประกวดโครงงาน ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB
แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.02 MB
แบบรายงานผลกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 2562
แบบรายงานผลกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.82 MB
กิจกรรม แลกซื้อแลกขาย 2562
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมแลกซื้อแลกขาย ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะ 2562
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านศิลปะ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.67 MB
รายงานดำเนินและสรุปกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 62
รายงานดำเนินและสรุปกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ 62
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.54 MB
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการออม 62
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการออม ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.4 MB
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อ 62
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมวันพ่อ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.51 MB
รายงานผลธรรมะสอนหนู 62
รายงานผลธรรมะสอนหนู ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 562.71 KB
รายงานผลผลสัมฤทธิ์อังกฤษ 62
รายงานผลผลสัมฤทธิ์อังกฤษ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.83 MB
รายงานผลวันเข้าพรรษา 62
รายงานผลวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.39 MB
สรุปโครงการวันสำคัญปี 62
สรุปโครงการวันสำคัญ ประจำปีการศึกษา 2562
สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม ปี 62
สรุปโครงการส่งเสริมคุณธรรม ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.15 MB
สรุปกิจกรรมวันแม่ 62
สรุปกิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.44 MB
แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน 2562
แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 977.83 KB
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.32 MB
แบบรายงานผลการดำเนินโครงงานอาชีพ
แบบรายงานผลการดำเนินโครงงานอาชีพ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.75 MB
รายงานการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถพิเศษ
รายงานการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันทักษะและความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.05 MB
สรุปกิจกรรมวันคริสมาส
สรุปกิจกรรมวันคริสมาส ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.14 MB
สรุปโครงการประกันคุณภาพภายใน 2562
สรุปโครงการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.03 MB