คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวแจ่มใส พรหมแท่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 093-827-4100

นางสาวกนกวรรณ ใจสวย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 092-318-1961
อีเมล์ : Kaiatate77@gmail.com

นายสุจินดา ช่างหลอม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 083-8589413
อีเมล์ : mosshishi@hotmail.com