ปฐมวัย

นางสาวแจ่มใส พรหมแท่น
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวกนกวรรณ ใจสวย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นายสุจินดา ช่างหลอม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2