รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ)
4 หมู่ที่ 4 ถ.เลียบคลองห้า   ตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2902-7637


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :