ภาพกิจกรรม
อบรมบุคลากร ว9 (PA)
วันที่ 5 ตุลาคม 2564
โรงเรียนบึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์)
และโรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ในรูปแบบ On Site โดยมี ดร.วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมี นางสาวใยจิตร์ สาระนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงเขาย้อนพร้อมด้วย นางสาวจารุชา สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองห้า รวมทั้งคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2564,23:03   อ่าน 58 ครั้ง