ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมการจัดทำแผนพัฒนาฯ-2564
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 
โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)
ร่วมกับม.อิสเทิร์นเอเชีย 
จัดกิจกรรมอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์  อุทัยรัตน์
รองศาตราจารย์ ดร วิชาญ สาคุณ
พล.ต.ต.ดร.กิจพิณิฐ อุสาโห 
และทีมงานเป็นวิทยากรในการบรรยาย
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2564,16:07   อ่าน 41 ครั้ง